Jezik:

 

 

Dobrodošli na spletni strain projekta BiG>East!

 

 

Mednarodni projekt BiG>East spodbuja proizvodnjo in uporabo bioplina kot obnovljiv vir energije v številnih državah osrednje, južne in vzhodne Evrope.

Spodbujanje izrabe bioplina poteka s pomočjo prenosa znanja od partnerjev z dolgoletnimi izkušnjami k kmetovalcev, bioplinskih upravljavcev ter tudi organom odločanja. S tem bomo v okviru projekta dosegli večje število in tudi kvalitetnejše bioplinske naprave v naslednjih državah:

 

 

 

 

V omenjenih državah je bioplin eden izmed pomembnejših obnovljivih virov za soproizvodnjo električne energije in toplote ter tudi hlajenja, ki lahko prispevajo k trajnejši oskrbi z energijo.


S pomočjo bioplinskih naprav lahko zmanjšujemo kmetijske odpadke, odpadno komunalno goščo in občinske organske odpadke. Vsi ti viri predstavljajo številne težave v večjem delu Evrope. Vendar pa kljub velikimi okoljskimi in tudi ekonomskimi koristi, potencial bioplina še vedno ni izrabljen v zadostni meri. Razlog je v številnih tržnih ovirah, ko so: pomanjkanje znanja in izkušenj kmetov, upravljavcev bioplinskih naprav ter tudi inženirskih podjetij; pomanjkanje znanja beležimo tudi pri organih odločanja; pomembna ovira pa je tudi sam dostop do sredstev financiranja. Cilj projekta Big>East je zmanjšanje vseh teh tržnih ovir.

 

Države, ki nudijo podporo ostalim partnerjem, so države z velikim številom inštaliranih bioplinskih naprav in tako pomembne izkušnje pri načrtovanju, izgradnji in upravljanju z napravami:

 

 

Danska
Nemčija
Avstrija

 

 

 

Informacijski list projekta je dosegljiv tukaj.

 

 

 


 

 

Koordinator projekta je WIP-Renewable Energies, Nemčija.

 

Seznam vseh partnerjev je podan na strani 'Konzorcij'.

 

Trajanje projekta: od septembra 2007 do februarja 2010

 

 Projekt je podprt s strani programa Številka projekta: EIE/07/214

 


 


Kampanja za Evropo trajnostne energije 2005-2008
Evropska kampanja za ozaveščanje in spremembo energetske podobe
Pobuda Evropske komisije, Generalnega direktorata za energijo in promet