Jezik:

 

 

Opis projekta

 

 

Mednarodni projekt BiG>East spodbuja proizvodnjo in uporabo bioplina kot obnovljiv vir energije v številnih državah osrednje, južne in vzhodne Evrope. Spodbujanje izrabe bioplina poteka s pomočjo prenosa znanja od partnerjev z dolgoletnimi izkušnjami k kmetovalcev, bioplinskih upravljavcev ter tudi organom odločanja. S tem bomo v okviru projekta dosegli večje število in tudi kvalitetnejše bioplinske naprave v srednji, južni in vzhodni Evropi.

 

Aktivnosti projekta BiG>East so razdeljene v različne delovne pakete s ciljem pridobivanja in prenosa znanja o sami proizvodnji bioplina.

 

Diagram na desni prikazuje pregled delovnega programa.


Aktivnosti v okviru Delovnega paketa 1 se navezujejo na splošno vodenja in projekta in koordinacijo dela med partnerji.

 

Prva izmed glavnih aktivnosti je študija o potencialu pridobivanja bioplina v vseh državah (Delovni paket 2). Partnerji bodo oblikovali natančne analize, kjer bo podana ocena obstoječih bioplinskih naprav (število, velikost, lokacija…), razpoložljivost surovin (odpadki, energijske rastline), agrikulturno strukturo (velikost kmetij, distribucija), možnosti povezave na omrežja zemeljskega plina, možnosti izrabe bioplina (so ali ločena proizvodnja električne energije in toplote) ter proizvodnja biometana.

 

V okviru Delovnega paketa 3 bo opisana trenutna politika in zakonodaja ter podane bodo ovire, ki preprečujejo večjo implementacijo bioplinskih naprav. Podan bo aktualen zakonodajni in ekonomski okvir.

 

V Delovnem paketu 4 bomo v prvi fazi oblikovali Priročnik za potrebe izobraževanja upravljavcev naprav v angleškem jeziku. Vsebina tega priročnika bo vključevala vse aspekte priprav, izvedbe bioplinskih projektov ter njihovo upravljanje in vodenje. Prikazane bodo različne tehnologije za proizvodnjo in izrabo bioplina, ki so se izkazale za najuspešnejše v zahodni Evropi. Prav tako bo prikazana izraba bioplina v energetske namene, kot je soproizvodnja električne energije in toplote, ko tudi očiščevanje bioplina v biometan. Priročnik bo nato v drugi fazi bil preveden in prilagojen nacionalnim razmeram v posamezni državi. Vključitev zunanjih strokovnjakov bo omogočilo oblikovanje visoko kvalitetnega materiala za izobraževalne tečaje v okviru delovnega paketa 5. Priročnik bo na voljo v elektronski in tiskani obliki.

 

Oblikovani izobraževalni material bo uporabljen na predvidenih izobraževalnih tečajih za kmete in upravljavce bioplinskih naprav v okviru Delovnega paketa 5. Učni načrt bo pripravljen glede na priročnik in definirane bodo zahteve za kvalitetno izvedbo tečaja. Učni načrti bodo prilagojeni nacionalnim značilnostim v posamezni državi. Tečaje pa bodo organizirali lokalni partnerji v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.

 

Delovni paket 6 predstavlja pripravljalne aktivnosti za DP 7. Najprimernejše lokacije za postavitev novih bioplinskih naprav bodo določene in za tri bodo pripravljene analize za izvedbo. Ti primeri za izvedbo bodo promovirani tudi organom oblasti, odločanja. Vključeni bodo podatki o razpoložljivosti inputov, potreba po energiji, primernosti lokacije, organizacijska struktura specifične lokacije in najprimernejše tehnologije. Ti primeri iz prakse bodo pripravljeni na atraktiven način, da se prepriča organe odločanja za investiranje in realizacijo bioplinskih naprav.

 

Primeri bodo promovirani organom odločanja, ko so občine, lokalna podjetja, okoljske NVG, ter SMA.v okviru Delovnega paketa 7. To bo doseženo z implementacijo Mobilizacijske kampanje v posameznih državah.

 

Delovni paket 8 “Komunikacija in diseminacija ” ter Delovni paket 9 “Skupna diseminacija ” vključujeta prenos informacij o izvedenih aktivnosti projekta BiG>East.