Γλώσσα:

 

 

Καλωσορίσατε στην κεντρική σελίδα του BiG>East!

 

 

Το έργο BiG>East προωθεί την παραγωγή και χρήση του βιοαέριου ως μία ασφαλή και αειφόρο ενεργειακή πηγή σε επιλεγμένες χώρες της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης.

 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από ειδικούς στα θέματα του βιοαέριου που προέρχονται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε γεωργούς, υπεύθυνους λειτουργίας μονάδων βιοαερίου και υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, το BiG>East θα αυξήσει τόσο τον αριθμό των μονάδων βιοαερίου όσο και την ποιότητά τους στις εξής χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης:

 

 

 

 

Στις χώρες αυτές, το βιοαέριο αποτελεί μία από τις κύριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατάλληλη για ηλεκτροπαραγωγή και εφαρμογές θέρμανσης / ψύξης.

 

Βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από τα αγροτικά απόβλητα, τα αστικά λύματα και τα αστικά οργανικά απόβλητα, τα οποία αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Παρ’ όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, η παραγωγή και χρήση του βιοαέριου δεν έχει βρει ακόμη ευρεία εφαρμογή λόγω διαφόρων εμποδίων που σχετίζονται με την αγορά, όπως: η έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας από τους γεωργούς, τους υπεύθυνους λειτουργίας των μονάδων βιοαερίου και τους μελετητές – συμβούλους σε θέματα σχεδιασμού και τεχνολογίας, η έλλειψη ευαισθητοποίησης των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και η ανεπαρκής πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης. Αντικείμενο του έργου BiG>East είναι η εξομάλυνση αυτών των εμποδίων που σχετίζονται με την αγορά.

 

Οι συμμετέχουσες στο BiG>East χώρες από τη Δυτική Ευρώπη, με έναν αυξανόμενο αριθμό εγκατεστημένων μονάδων βιοαερίου και μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση τέτοιων μονάδων είναι:

 

 

Δανία
Γερμανία
Αυστρία

 

 

 

Παρακαλούμε πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το διαφημιστικό έντυπο του έργου.

 

 


 

 

Το Έργο συντονίζεται από την εταιρία WIP-Renewable Energies, Γερμανία.

 

Οι συμμετέχοντες στο Έργο αναφέρονται στο πεδίο 'Εταίροι'.

 

Διάρκεια Έργου: Σεπτέμβριος 2007 έως Φεβρουάριος 2010

 

 Το Έργο υποστηρίζεται από Αριθμός Συμβολαίου: EIE/07/214

 


 


Aειφόρoς Eνέργεια Eυρώπη 2005-2008
Mια ευρωπαïκή εκστρατεία ευαισθητoπoίησης με στόχo την αλλαγή τoυ ενεργειακoύ τoπίoυ
Mια πρωτoßoυλία της Eυρωπαïκής Eπιτρoπής (Γενική Διεύθυνση Eνέργεια και Mεταφoρές)