Valoda:

 

 

Laipni lūgti projekta BiG>East mājas lapā!

 

 


BiG>East ir projekts biogāzes – kā droša un igtspējīga enerģijas avota - ražošanas un lietošanas veicināšanai vairākās D Eiropas un A Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā.

 

Tas tiek veikts, izmantojot R Eiropas biogāzes ekspertu zināšanu pārnesi fermeriem, biogāzes staciju operatoriem un lēmumu pieņēmējiem D Eiropas un A Eiropas valstīs. Tādējādi, BiG>East paaugstinās gan uzstādīto biogāzes staciju skaitu, gan to kvalitāti sekojošās D Eiropas un A Eiropas valstīs:

 

 

Šajās valstīs biogāze ir nozīmīgs atjaunojamo energoresursu avots, kas ir piemērots gan elektroenerģijas ražošanai, gan apkures un dzesēšanas vajadzībām.

 

Biogāzi ir iespējams ražot, lai samazinātu lauksaimniecības atlikumu, notekūdeņu attīrīšanas dūņu un sadzīves organisko atkritumu daudzumu, kas rada nopietnas problēmas daudzās A Eiropas valstīs. Neskatoties uz šiem spēcīgajiem vides un ekonomiskajiem ieguvumiem, biogāzes ražošana un izmantošana šajās valstīs nav plaši izplatīta. Kā galvenais iemesls tam ir dažādas tirgus barjeras: zināšanu un pieredzes trūkums fermeriem, biogāzes staciju operatoriem un tehnoloģiju piegādātājiem; zema lēmumu pieņēmēju informētība un nepietiekamas iespējas piekļūt finansēšanas avotiem. Projekta BiG>East mērķis ir šo barjeru samazināšana.

 

Projektu BiG>East atbalsta Rietumeiropas valstis ar pieaugošu uzstādīto biogāzes staciju skaitu un ar lielu pieredzi biogāzes staciju plānošanā, būvēšanā un darbināšanā. Tās ir:

 

Dānija
Vācija
Austrija

 

 

 

Lūdzu, spiediet šeit, lai lejupielādētu projekta bukletu.

 

 


 

 

Šo projektu koordinē WIP-Renewable Energies, Vācija.

 

Visi projekta partneri ir uzskaitīti sadaļā 'Konsorcijs'.

 

Projekta ilgums: Septembris 2007 – Februāris 2010

 

 

 Šo projektu atbalsta Projekta Nr.: EIE/07/214

 


 


Kampaņa “Ilgtspējīga enerģija Eiropai 2005. – 2008.”
Eiropas kampaņa, lai veicinātu problēmu apzināšanu un mainītu situāciju saistībā ar enerģijas
izmantošanu.
Pēc Eiropas Komisijas, Enerģijas un transporta ģenerāldirekcijas iniciatīvas