Valoda:

 

 

Projekta apraksts!

 BiG>East ir projekts biogāzes – kā droša un igtspējīga enerģijas avota - ražošanas un lietošanas veicināšanai vairākās D Eiropas un A Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā. Tas tiek veikts, izmantojot R Eiropas biogāzes ekspertu zināšanu pārnesi fermeriem, biogāzes staciju operatoriem un lēmumu pieņēmējiem D Eiropas un A Eiropas valstīs.

 

BiG>East iniciatīva ietver darba pakešu aktivitāšu kopu ar mērķi iegūt un nodot zināšanas par biogāzes ražošanu un izmantošanu A un D Eiropas valstīm.


Labajā pusē redzamajā shēmā dots pārskats par projekta BiG>East darba programmu.


Darba paketē 1 (WP1) paredzētās aktivitātes ir saistītas ar kopējo projekta vadības un koordinācijas procesu un pasākumu ieviešanu.

 

Viena no pirmajām projekta būtiskākajām aktivitātēm būs Darba pakete 2 (WP2), kurā tiks veikta izpēte par biogāzes ražošanas potenciālu katrā mērķa valstī. Projekta partneri izstrādās detalizētu potenciāla izpēti, kura ietvers esošo biogāzes staciju novērtējumu (skaits, izmērs, atrašanās vieta), izejvielu pieejamību (atkritumi, enerģētiskās kultūras), lauksaimniecības struktūru (fermu izmērs, sadalījums), iespējamās pieslēgšanās vietas dabas gāzes tīklam, atkritumu samazināšanas potenciālu, biogāzes izmantošanas iespējas (elektroenerģijas, siltuma, kombinētai (koģenerācijas) ražošanai) un biometāna ražošanu.

 

Darba pakete 3 (WP3) apraksta esošo likumdošanu katrā mērķa valstī un nosaka barjeras biogāzes staciju ieviešanai A Eiropā. Šeit tiks aprakstīts esošais likumdošanas un ekonomiskais ietvars.

 

Darba paketes 4 (WP4) ietvaros tiks izstrādāta vispārēja rokasgrāmata angļu valodā fermeru un potenciālo biogāzes operatoru apmācībai. Šī rokasgrāmata saturēs visus jautājumus saistībā ar biogāzes staciju uzstādīšanu un darbināšanu. Tajā tiks apskatītas tehnoloģijas biogāzes ražošanai un lietošanai, kas būtu vispiemērotākās tieši A Eiropai. Tiks parādīts, kā biogāzi ir iespējams izmantot enerģijas ražošanai, piemēram, elektroenerģijas ražošanai, kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai (koģenerācijai), kā arī biogāzes attīrīšanai, iegūstot biometānu. Rokasgrāmatu izstrādās un pārbaudīs biogāzes ražošanas un izmantošanas jomas eksperti. Pēc tam rokasgrāmata tiks tulkota mērķa valstu nacionālajās valodās un tālāk izmantota augstas kvalitātes apmācības kursu organizēšanā darba paketes 5 ietvaros. Vispārējā rokasgrāmata, kā arī tulkotās nacionālās rokasgrāmatas tiks izplatītas gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

 

Darba paketē 5 (WP5), izmantojot apmācības materiālu, kas izveidots darba paketes 4 ietvaros, tiks sagatavotas un organizētas apmācības fermeriem un biogāzes staciju operatoriem. Tiks izstrādāta kursa programma, ietverot visas prasības rūpīgai un efektīvai apmācību organizēšanai. Katra programma tiks piemērota mērķa valsts vietējai situācijai. Apmācības kursus organizēs katras mērķa valsts projekta partneris kopā ar vairākām svarīgām institūcijām un/vai apmācību nodrošinātājiem.

 

Darba pakete 6 (WP6) ietver sagatavošanos darba paketes 7 uzdevumiem. Darba paketē 6 tiks noteiktas vispiemērotākās vietas jaunu biogāzes staciju izveidošanai visās mērķa valstīs. Katrai no piemērotajām vietām tiks izstrādāts demonstratīvs piemērs. Darba paketē 7 šie piemēri tiks demonstrēti lēmumu pieņēmējiem. Piemēros tiks apskatīti jautājumi saistībā ar biomasas pieejamību, enerģijas patēriņu, atrašanās vietas piemērotību, specifiskās vietas organizatorisko struktūru un vispiemērotākās tehnoloģijas. Šie demonstratīvie piemēri tiks veidoti atraktīvā veidā, lai mudinātu un ieinteresētu lēmumu pieņēmējus investēt un realizēt jaunas biogāzes stacijas.

 

Demonstratīvie piemēri tiks prezentēti lēmumu pieņēmējiem, piemēram, pašvaldībām, komunālajiem uzņēmumiem, vides nevalstiskajām organizācijām, projektu attīstītājiem un mazajiem un vidējiem uzņēmējiem darba paketes 7 (WP7) ietvaros.

 

Visbeidzot, darba paketes 8 (WP8) “Komunikācija un izplatīšana” un darba paketes 9 (WP9) “Vispārējās izplatīšanas aktivitātes” ietvaros tiks nodrošināta informācijas izplatīšana par projekta BiG>East aktivitātēm.