Valoda:

 

 

Biogāze Latvijā


Latvija ir viena no sešām BiG>East projekta mērķa valstīm. Projekta mērķis ir veicināt biogāzi – kā atjaunojamo enerģijas avotu un kā atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju. Tas tiek sasniegts organizējot apmācības kursus potenciālajiem biogāzes iekārtu attīstītājiem un operatoriem, un organizējot mobilizācijas kampaņas lēmumu pieņēmējiem. Šīs iniciatīvas atbalstam tiek veikta izpēte par biogāzes iespējām, politiku un barjerām Latvijā.

 

Detalizētāka informācija par BiG>East projektu ir atrodama informatīvā materiālā un bukletā.


 

Biogāzes iespējas Latvijā

 

Projekta BiG>East komanda veic biogāzes ieviešanas izpēti Latvijā. Šī izpēte iekļauj biogāzes potenciāla novērtējumu. BiG>East projekta laikā veikti sekojoši pētījumi:

 

Publikācijas Latviešu valodā:

 

- Vadlīnijas biogāzes staciju atrašanās vietas noteikšanai

 

- Biogazes potencials Latvija: Kopsavilkuma atskaite

 


 

Biogāzes politika un barjeras Latvijā

 

Valsts politika ir svarīga, lai izveidotu piemērotu biogāzes ražošanas un lietošanas ietvaru Latvijā. No otras puses eksistē dažādas barjeras, kas kavē biogāzes tehnoloģiju ienākšanu. BiG>East projekta laikā veiktā politikas un barjeru izpēte Latvijā:

 

- Biogāzes politika Latvijā

 

- Biogāzes barjeras Latvijā

 

- Politikas vadlīnijas biogāzes ieviešanai Latvijā

 


 

Biogāzes apmācības kursi Latvijā

 

BiG>East projekta ietvaros Latvijā tiks rīkotas trīs biogāzes apmācības kursu sesijas. Apmācības kursi šobrīd atrodas sagatavošanas stadijā un papildus informācija būs pieejama tuvākajā laikā.

 

- Biogāzes rokasgrāmata

 

- Aptaujas anketa Biogāzes apmācības kursu novērtēšanai

 

Biogāzes apmācības kursi Latvijā notiks no 2010.gada 11.-16.janvārim.

Apmācības kursu mērķis:
Biogāzes apmācību kursu mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas potenciālajiem biogāzes iekārtu attīstītājiem un operatoriem Latvijā.

Kursu datumi un norises vietas:
11.-12.01.2010 – Rīga, SIA „Ekodoma” birojs, Noliktavas ielā 3-3
13.-14.01.2010 – Auce, LLU MPS „Vecauce”, Auces pils
15.-16.01.2010 – Madona, Madonas reģionālā vides pārvalde, Blaumaņa ielā 7

- Papildus informācija atrodama šeit

- Pieteikuma anketa

Lai pieteiktos, aizpildītu anketu lūdzam atsūtīt līdz 2010.gada 4.janvārim uz [email protected] vai pa faksu 67323210.


 

Biogāzes mobilizācijas kampaņas

 

BiG>East projekta ietvaros Latvijā tiks rīkotas divas biogāzes mobilizācijas kampaņas.

 

 

Pirmā biogāzes mobilizācijas kampaņa Latvijā

 

Vairāk kā 70 dalībnieku piedalījās pirmajā BiG>East biogāzes mobilizācijas kampaņā Aucē, Latvijā, kas tika rīkota 2009.gada 4.februārī. Sešās prezentācijās pasākuma dalībnieki tika informēti par biogāzes tehnoloģiju pašreizējo attīstību un tika diskutēts par biogāzes ražošanas iespējām Latvijā. Pasākuma noslēgumā bija iespēja apskatīt LLU MPS „Vecauce” biogāzes staciju, kas ir pirmais šāda veida projekts Baltijas valstīs. Pasākuma programmu var apskatīt šeit (Angliski, Latviski).

 

Prezentācijas lejupielādēšanai (Angliski un Latviski):

 

- BiG>East projekts, DOMINIK RUTZ, WIP Renewable Energies, Vācija


-Biogāzes tirgus esošā situācija un nākotnes perspektīvas Vācijā un Eiropā, MICHAEL KÖTTNER, Vācijas biogāzes un bioenerģijas apvienība, Vācija


- Biogāze no atkritumiem – biogāzes stacijas operatora pieredze, TOBIAS FINSTERWALDER, Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Vācija


- Biogāzes situācija Latvijā, DAGNIJA BLUMBERGA, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

- Biogāzes stacijas plānošana Latvijā, HEINZ PRASSL, Ing. Gerhard Agrinz GmbH, Austrija


- Biogāzes stacijas būvniecība Latvijā - “Vecauces” biogāzes projekta pieredze, IVETA GRUDOVSKA, LLU MPS “Vecauce”, Latvija

 

 

 

Otrā biogāzes mobilizācijas kampaņa Latvijā


Otrā biogāzes mobilizācijas kampaņa Latvijā notiks no 2010.gada 16.martā.

 

Mobilizācijas kampaņas mērķis:
Informēt reģionālo vides pārvalžu un citu administratīvo iestāžu lēmumu pieņēmējus par biogāzes ražošanu, tās ieguldījumu vides situācijas uzlabošanā, biogāzes problēmām Latvijā, kā arī administratīvo barjeru samazināšanas iespējām.

 

Norises vieta: Rīga, SIA „Ekodoma” birojs, Noliktavas ielā 3-3

 

Papildus informācija atrodama šeit.

 

Lai pieteiktos, aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam atsūtīt līdz 2010.gada 10.martam uz [email protected] vai pa faksu 67323210.

 

Dalībnieku skaits ir ierobežots!

 

 


 

Projekta kontaktpersona Latvijā

 

SIA EKODOMA


M.Sc.ing Ilze Dzene


projektu vadītāja
Noliktavas iela 3-3
Rīga, LV1010


Latvija


[email protected]
www.ekodoma.lv
Tel. +371 6 7323212