Jezik:

 

 

Hrvatska

 

 

Hrvatska je jedna od šest ciljanih zemalja BiG>East projekta. Cilj je promovirati bioplin koji je istovremeno jedan oblika obnovljivih izvora energije i tehnologija tretiranja otpada. Promocija se nastoji ostvariti kroz implementaciju obuke za poljoprivrednike i animacijske kampanje za donosioce odluka koje se nastavljaju na usmjerena istraživanja o mogućnostima bioplina, zakonodavnom okviru i preprekama za razvijanje hrvatskog tržišta bioplina.
Više informacija o BiG>East projektu možete saznati iz letka klikom na podebljane riječi.


 

Mogućnosti razvitka tržišta bioplina u Hrvatskoj

 

Konzorcij BiG>East projekta nastoji istražiti mogućnosti implementacije projekata bioplina u Hrvatskoj. Studije u nastavku su nastale unutar istraživanja u sklopu projekta BiG>East:

 

- Potencijal bioplina u Hrvatskoj: Sažetak izvješća

 

- Vodič za odabir povoljne lokacije za bioplinsko postrojenje

 


 

Zakonodavni okvir i prepreke za bioplin u Hrvatskoj

 

Zakonodavni okvir je važan kako bi se stvorilo pozitivno okruženje za proizvodnju i korištenje bioplina u Hrvatskoj. S druge strane, postoje i prepreke koje sprječavaju primjenu tehnologija proizvodnje bioplina. Projekt BiG>East je istražio zakonodavni okvir i prepreke u Hrvatskoj:

 

- Zakonodavni okvir u Hrvatskoj

 

- Prepreke u Hrvatskoj

 

- Smjernice za razvitak tržišta bioplina u Hrvatskoj – zakonodavni i administrativni okvir

 


 

Obuka za proizvodnju bioplina u Hrvatskoj

 

U Hrvatskoj će se u sklopu BiG>East projekta implementirati tri obuke za poljoprivrednike.

 

Please find here more information on the training course.

 

U pripremi je i Priručnik za bioplin.

 

- Upitnik za vrednovanje obuke za bioplin

 

- Iskustva s obuke za bioplin u Hrvatskoj

 


 

Animacijske kampanje za donosioce odluka

 

Unutar BiG>Easr projekta implementirat će se dvije animacijske kampanje u Hrvatskoj.


Prva animacijska kampanja u Hrvatskoj


Datum: utorak, 26. veljače 2008.
Vrijeme: 8:45-11:30
Mjesto: EIHP – Energetski institut Hrvoje Požar, Savska 163, Zagreb


Prva aktivnost animacijske kampanje projekta BiG>East se ostvarila 26. veljače 2008. u Zagrebu, Hrvatska.
Cilj ovog Doručka za bioplin je uputiti zainteresiranu javnost o mogućnostima proizvodnje i korištenja bioplina u Hrvatskoj. Tehničke prezentacije o instalacijama za proizvodnju bioplina i aktivnostima BiG>East projekta su dali proizvođači opreme za bioplin, planeri projekata i konzultanti te svi sudionici projektnog konzorcija.

 

 

 

Program i preuzimanje prezentacija

 

Vrijeme
Tema
Govornik
Preuzimanje

8.45

9.00

Pozdrav dobrodošlice – EIHP i WIP

Biljana Kulišić, EIHP

-

9.00

9.30

BiG>East Projekt

Biljana Kulisic, EIHP

9:30

9:45

Bioplin u Europi - pregled

Michael Köttner, GERBIO

9.45

10.00

Stanka za kavu

10.00

10.15

MT Energie

Darko Juric

10.15

10.30

Finsterwalder Umwelttechnik

Tobias Finsterwalder

10.30

10.45

NAWARO AG

Carsten Herbes

10.45

11.00

Gerhard Agrinz GmbH

Heinz Prassl

11.00

11.30

Rasprava

Biljana Kulišić, EIHP

-

 

 

(Ovdje) možete preuzeti posebno izdanje časopisa LIDER o Big>East projektu

(Ovdje) možete preuzeti Zapisnik s animacijske kampanje na engleskom jeziku

 

 

 

 


Druga animacijska kampanja u Hrvatskoj


Druga animacijska kampanja se planira za 26. ožujka 2009. u Vukovaru.
Više informacija uskoro!

 


 

Kontakt u Hrvatskoj

 

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP)

Biljana Kulišić

Savska 163
10000 Zagreb

 

Hrvatska


[email protected]
tel: 01 6326 169